Skupščina Triatlon kluba Gorenjska

Ob vstopu v jubilejno dvajseto leto delovanja Triatlonskega kluba Gorenjska bo to soboto potekala skupščina kluba.

 Kranj, 15. september 2022  Članom Triatlon kluba Gorenjska  

VABILO  

na redno letno skupščino Triatlon kluba Gorenjska,  

ki bo v SOBOTO, 2. 10. 2022 ob 18:00 uri v Kranju, Pševska 14.  

Dnevni red:  

1. Imenovanje delovnih organov in zapisnikarja skupščine  

2. Pregled zapisnika zadnje skupščine  

3. Poročilo upravnega odbora (Štibelj)  

4. Poročilo nadzornega odbora (Šink)  

5. Poročilo disciplinske komisije (Zevnik K.)  

6. Finančno poročilo za leto 2020 in 2021 (Slapničar)  

7. Razrešitev organov TK Gorenjska  

9. Volitve in imenovanje članov v organe TK Gorenjska  

10. Članarina društva  

11. Program dela TKG v letu 2023  

12. Razno  

Pozivam vse člane, da se skupščine udeležijo.  

Lep pozdrav,  

 Matjaž Štibelj  

 predsednik TKG 

Triatlon klub Gorenjska, Tominčeva cesta 10, 4000 Kranj; d.št.: 88611523;  TRR: SI 56 0400 1004 7403 986

Skupščina Triatlon kluba Gorenjska
Scroll to top